سلام.

ایشالا فردا (سه شنبه، 15 تیر) ساعت 11 مشکات دوم ها برقراره.

مشکات اول ها اما چون به شهادت امام علی (ع) می خوره این هفته تعطیله.