به دلیل کم بودن استقبال دانش آموزان مدرسه (و البته دلیلی که توی پست پایین تر نوشتم)، افطاری دانش آموزی که قرار بود شنبه 20 تیر برگزار شود، برگزار نمی شود. لطفا به دوستانتان هم اطلاع بدهید که کسی بی خبر نماند.