سلام.

امروز جلسه ی چهارم مشکات دوم ها برگزار شد. ناهار دور همی الویه خوردیم، بحث مشکاتی کردیم، فوتبال زدیم و خلاصه کلی کیف داد! اونایی که نیومدن دلشون بسوزه!

مشکات اول ها هم ایشالا فردا (چهارشنبه) حدود ساعت 2 برگزار می شه.

یا علی!