سلام.

مشکات این هفته ناهار نداشت! بعد از جمع شدن پول، بچه‌ها که دیدن خیلی پوله (اونقدری بود که علیزاده کلی وقت صرف صاف کردن و شمردن پول‌ها کرد!) طمع کردن و گفتن نون پنیر نمی‌خوریم، کالباس می‌خوایم. خلاصه به توافق نرسیدیم. پول‌ها رو پس دادیم و ما معلم‌ها رفتیم تو اتاق دبیران ناهار خوردیم، بچه‌ها هم گرسنه موندن.

مشکات با احکام شروع شد و حاج آقا درمورد وضو توضیح دادن. بعد آقای عابدینی از آیه‌ی 36 تا 41 سوره‌ی طه رو توضیح دادن. آخر جلسه هم آقای جهانگیر درمورد اردوی مشهد و کلاس مردان بی ادعا توضیح دادن.

اینم یه عکس بعد از فوتبال: